O nas

NASZA FIRMA POWSTAŁA W 1998r.

Od tego czasu prowadzimy działalność w zakresie obsługi wierzytelności, ich wykupu, windykacji oraz restrukturyzacji.

Nie obsługujemy wierzytelności masowych

Nie konkurujemy z gigantami

Nie stosujemy szablonów w naszym działaniu

Nie zatrudniamy telekonsultantów

Przyjęta polityka pozwala nam podejść do problemów każdego klienta w sposób bardzo zindywidualizowany. Mamy świadomość, że jeśli zgłasza się do nas wierzyciel czy też dłużnik to jego sprawa jest często wieloaspektowa, trudna, niejednokrotnie skomplikowana. Każdy z nich ma inne oczekiwania oraz potrzeby.

Każdą sprawę i każdego klienta, zarówno od strony dłużnika jak i od strony wierzyciela, traktujemy indywidualnie

Po kilkunastu latach działania wiemy jak wiele aspektów należy przeanalizować by znaleźć rozwiązanie zaistniałej sytuacji. Myślimy, analizujemy, poszukujemy, wypracowujemy rozwiązania i strategię. Działamy zgodnie z naszą najlepszą wielodyscyplinarną wiedzą z zakresu szeroko pojętego prawa, ekonomii, finansów. Łączymy to z analizą baz danych. Stosujemy różnorakie dostępne metody i narzędzia tak by ostatecznie po stronie wierzycieli upłynnić przeterminowane wierzytelności, a po stronie dłużników zrestrukturyzować istniejące zadłużenie. Dlatego też jeżeli poszukują Państwo partnera w zakresie w/w usług. Są Państwo wierzycielem z przeterminowanymi należnościami lub też dłużnikiem borykającym się z niespłaconymi długami, zapraszamy do kontaktu z nami. Nie obiecujemy „złotych gór” ale obiecujemy rzetelne zajęcie się Państwa problemem i być może stworzenie satysfakcjonującego rozwiązania.

Skontaktuj się z nami!

TIP-Inwestycje

ul. Willowa 11
87-100 Toruń

Telefon